scania vabis bf76-59

SJ individ 0266 60-70tal

Unikt för denna modell: Vit grill, grått tak
Utförande från slutet av 60-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0277 60-70tal

Unikt för denna modell: Grå grill som vid leverans, grått tak.
Utförande från slutet av 60-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0363 60-70tal

Unikt för denna modell: Orange grill, grått tak
Utförande från slutet av 60-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0408 60-70tal

Unikt för denna modell: Vit grill, grått tak. Denna modell finns bevarad idag av Magnus Knutsson i Jönköping och används flitigt ännu. Modellen och förebild är identiska.
Utförande från slutet av 60-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0389 70-80tal

Unikt för denna modell: Bussen har vitmålat tak men har kvar den gamla vinglogon istället för det modernare "frimärket"
Utförande från slutet av 70-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0331 70-80tal

Skriv en kortfattad beskrivning om tjänsten här

Unikt för denna modell: Skolbuss
Utförande från slutet av 70-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0334 70-80tal

Unikt för denna modell: Vit grill, vitt tak.
Utförande från slutet av 70-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-

SJ individ 0381 70-80tal

Unikt för denna modell: Vit grill, vitt tak.
Utförande från slutet av 70-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.
Modellen har en verklig förebild med individ nr, reg nr och färgsättning. 
Detta är en plastgjuten modell i hög precission samt detaljering där korrekt inredning är med, även "stannar" snöret i fönstren.
Alla lampor har ljusledare så belysning går enkelt att montera.
Dekalarket som medföljer har siffror för linje nr samt ett antal placeringsorts förkortningar.

PRIS: 690:-