om modellen

Denna modell är fulltecknad och inga fler beställningar tas emot.
 

Oe är framtagen av One:87 AB i samarbete med Kai Nilsson i en väldigt begränsad serie som går att boka fram till den 30 september 2017.
22st (11st enheter) Oe lok byggdes åren 1922-23 för att användas på malmbanan. Ursprunglig nummerserie 56-77. Loken skulle kunna dra 40st fullastade malmvagnar samt en konduktörsfinka med en total vikt av 1855 ton med 10 promille stigning och en kurvradie på 500m med en hastighet på 30 km/h. Provturen den 26 september 1922 där även en 4-axlig mätvagn ingick fungerade bra och stigningar klarades med en hastighet av 32-35 km/h. Max hastigheten för Oe var 60 km/h. Sista Oe loket skrotades 1972 då som Of2.
Oe lokens mekaniska del tillverkades av AB Motala verkstad medans den elektriska delen tillverkades av tyska Wasseg (SSW, AEG). 1937-44 byggdes Oe loken om med komplett Svensk el utrustning och Oe kom då helt att överensstämma med Of loken. Oe fick i samband med ombyggnad littera Of2 för att särskiljas från Of

Malmlok oe/of/of2/of3

loading...

Skriv en kortfattad beskrivning om tjänsten här

Skriv en kortfattad beskrivning om tjänsten här