esu ljudfiler svenska lok

Här kan ni fritt ladda ner våra ljudprojekt så att man tillsammans kan redigera och få fram bästa alternativet till sitt lok.  
Man får se filerna som "open source" där även vi på så sätt söker hjälp med att få till rätt ljudbild.
Tänk på att även om filerna är kompletta så passar inte alltid mappning. 
Vi arbetar i nuläget endast med ESU dekodrar.