Of3 DCC ESU Loksound V4

Of3 DCC ESU Loksound V4

Of3 består av 3 sammankopplade enheter.

Nr serie av Of3 med Oe som grund.

56/57/58

59/60/61

62/63/64

65/66/67

Nr serie av Of3 med Of som grund.

82/83/84

85/86/87

Öppna tidslinjen som PDF genom att klicka HÄR

Pris 21500:-

Of3 är framtagen av One:87 AB i samarbete med Kai Nilsson i en väldigt begränsad serie som går att boka fram till den 30 september 2017.

Of3 loken byggdes åren 1953-55. Loken bestod av 3 sektioner där man kopplade på en lokhalva på befintligt dubbel lok.  Ursprunglig nummerserie 56-67 (Ursprung Oe) samt 82-87 (Ursprung Of). Lokens maximala vagnsvikt uppgick till 3100 ton. 1961 var alla Of3 åter ombyggda till Of2 lok.

Of3 består av 3 enheter där 2 är fullt fungerande samt 1 mittdel som ”dummy”. Mittdelen har varken motor, dekoder eller belysning.
Dekoder: ESU loksound V4
Motor: Faulhaber
Drivning med flexichassi.
Minsta kurvradie: 450mm.

LEVERANSSTART JANUARI 2018.

Vid bokning meddela vilken nr serie ni önskar samt vädring (leveransutförande, lätt vädrat, hårt vädrat)

FÖRHANDSBOKA VIA MAIL TILL: info@one87.se