Of DCC ESU Loksound V4

Of DCC ESU Loksound V4

Of består av 2 sammankopplade enheter.

Den största visuella skillnaden mot Oe är taken och ventilations schakten. Nr 81/92/93 hade nitade stålkorgar. Lokset 80/81 var alltså från 1951 en bastard med en träkorg och en stålkorg.

Nr serie av Of.

78-87 samt 91-100

Öppna tidslinjen som PDF genom att klicka HÄR

Pris 16900:-

Of är framtagen av One:87 AB i samarbete med Kai Nilsson i en väldigt begränsad serie som går att boka fram till den 30 september 2017.

Of loken byggdes åren 1924-29 för att användas på malmbanan. Loken hade samma dimensioner som Oe men den elektriska utrustningen var svenskbyggd av ASEA.
Of lokens mekaniska del tillverkades av ASJ Falun.

Ursprunglig nummerserie 78-87 (1924) 91-96 (1927) 97-100 (1929).

I slutet av 50 talet littererades Of loken om till Of2 vilket innebar att både Oe och Of nu hade littera Of2 men nu för att skilja på 2 eller 3 sektions lok då även ett antal Of3 var i drift vid denna tid.


Modellen består av två stycken fullt fungerande enheter med ljud och ljus.
Dekoder: ESU loksound V4
Motor: Faulhaber
Drivning med flexichassi.
Minsta kurvradie: 450mm (Kan komma att justeras ner till ännu mindre kurvradier men mer tester behövs. I nuläget är 450mm inga som helst problem).

LEVERANS START JANUARI 2018.

Vid bokning meddela vilken nr serie ni önskar samt vädring (leveransutförande, lätt vädrat, hårt vädrat)

FÖRHANDSBOKA VIA MAIL TILL: info@one87.se